Ochrana osobních údajů

1. Informujeme tímto, že společnost STAVEBNINY HRUBÝ, se sídlem Radíčeves 21, 43801 Žatec, IČ: 62249622, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského Úřadu Žatec (dále jen "Správce"), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste poskytli v minulosti ve spojení s poptávkou stavebního materiálu:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení cenových nabídek, poptávek či různých rad ohledně stavebního materiálu online a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat potencionálního zákazníka o důležitých změnách, jako je zrušení nabídky, změny otevírací doby či náhlá změna cen a dále za marketingovými účely STAVEBNINY HRUBÝ. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení poptávky, nabídky, zakázky.

3. Odklikem souhlasu při vyplňování online formuláře na stránkách firmy STAVEBNINY HRUBÝ souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to osobně na prodejně požádáním o vymazání jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a. Poskytovatel softwaru Webnode AG
 • b. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: celydum@celydum.cz či písemně na adrese sídla Správce Jan Hrubý, Radíčeves 21, 43801 Žatec.

7. Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce, Tímto úkonem však zamezujete svou možnost pro online vyřešení vaší poptávky či zpracování cenové nabídky a bude nutná vaše návštěva na pobočce či kontaktování správce na telefonním čísle 602 161 161.